nieuws

Museum zet Dordt op de kaart

ROTTERDAM - In het Dordrechts Museum begint zaterdag 'Dordt op de Kaart', een tentoonstelling over het ontstaan van Dodrecht en de ontwikkeling door de eeuwen heen.
De oudste tentoongestelde kaart komt uit het Nationaal Archief in Den Haag en dateert van 1537. De stad is dan qua omvang nog niet meer dan wat nu de historische binnenstad is. En dat blijft zo tot de 19de eeuw.
Op kaarten, maar ook prenten en schilderijen, is de te zien hoe buiten de stadsmuren tuinen en landerijen worden aangelegd. Later bouwen door rijke Dordtenaren daar villa's: het begin van wat nu de 19de Eeuwse Schil is. Een eeuw later begint de stad pas echt uit te dijen. Oud-Krispijn is de eerste nieuwbouwwijk. Daarna sneuvelt de ene na de andere polder.

Romeinse muntjes

Foto's en filmpjes geven een impressie van de industriële revolutie, de komst van het spoor, de opkomst en neergang van de scheepsbouw en het leven in Dordt in de afgelopen 150 jaar.
Oudere plaatjes tonen nog stadspoorten, die inmiddels al lang gesloopt en vergeten zijn.
In een kleine vitrine zijn ook Romeinse muntjes te zien, met de beeltenis van keizer Marcus Aurelius. Die zijn gevonden in de bouwput van wat nu de Sportboulevard is. Het bewijst dat er op het Eiland van Dordt al meer dan tweeduizend jaar geleden nederzettingen waren. De stad zelf is hoogstwaarschijnlijk in de elfde eeuw ontstaan.

Sint Elisabethsvloed

Dat moet gebeurd zijn op de plek waar het riviertje de Thure uitmondde in de Oude Maas. Maar waar de Thure precies liep is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Voor de Sint-Elisabethsvloed, van 1421, was Dordrecht nog géén eiland, was er nog géén Biesbosch en moet het landschap er dus beduidend anders hebben uitgezien.
Van een ander riviertje van voor 1421, de Dubbel, is veel meer bekend. Langs de Dubbel lagen oudere nederzettingen, waarschijnlijk al in de IJzertijd. Maar helaas, dáárvan bestaan geen kaarten. Niettemin is er van 8 juni tot en met 6 oktober genoeg te zien in het Dordrechts Museum.
Voor wie de tentoonstelling in huis wil halen verschijnt tegelijk met de opening van de expositie het boek De Historische Atlas van Dordrecht.