nieuws

"Hulpverlener moet altijd aangifte doen van agressie"

ROTTERDAM - Hulpverleners moeten altijd aangifte doen als ze tijdens hun werk geconfronteerd worden met geweld. Dat zegt oud-politieman Arthur van der Vlies.

De 46-jarige Zwijndrechtenaar kreeg in 2009 een posttraumatisch stress syndroom, nadat hij als politieman totaal onverwacht op z'n gezicht geslagen werd door een voorbijganger. Het was zijn laatste in een serie van nare ervaringen bij de politie.
"Schelden, slaan, spugen, ik heb het in 19 jaar op straat allemaal mee gemaakt. Nadat ik PTSS kreeg heb ik nog twee jaar bureauwerk gedaan, maar daarna ben ik bij de politie vertrokken. Ik geef nu lezingen en trainingen over geweld tegen hulpverleners", vertelt de oud-medewerker van de korpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.
Stijging
Politiemensen deden vorig jaar 4757 keer aangifte van geweld. Dat was 600 meer dan een jaar eerder. Het varieert van verbaal geweld tot moordpogingen. "Ik denk dat de stijging deeld veroorzaakt wordt omdat er meer aandacht voor het onderwerp is. Maar ik zie ook dat het geweld toeneemt en verandert", zo zegt Van der Vlies.
"Vroeger maakte je ook al mee, dat een arrestant zich verzette tegen z'n arrestatie. Dat is nog enigszins begrijpelijk. De laatste jaren zie je dat omstanders en voorbijgangers de hulpverleners aanvallen. Vaak weten ze zelf amper waarom, of gaan ze uit van verkeerde veronderstellingen. En drank en drugs spelen natuurlijk een grote rol".
Training
Voor de hulpverleners zelf heeft hij twee tips: "Doe altijd aangifte en probeer je tegen geweld beter te wapenen met een training, die gericht is op hoe je om moet gaan met agressie en hoe je de-escalerend op kunt treden". Daarnaast is er volgens de oud-politieman een soort bewustwordingscampagne nodig voor de (potentiële) geweldplegers.
"In mijn blogs laat ik steeds merken, dat een politieman een mens met gevoel is. En ook iemand, op wie je nu misschien boos bent, maar die jou over tien minuten komt helpen, omdat je zelf in één of andere situatie verzeild bent geraakt". Van der Vlies denkt, dat hij met die boodschap óók kwaadwillende elementen bereikt.
Website
"Het komt maar al te vaak voor, dat mensen achteraf zeggen zelf niet zo goed te weten waarom ze nou zo agressief werden tegen een hulpverlener. Of achteraf horen, dat dingen toch anders in elkaar zaten, dan ze zelf vermoedden. Tegen die mensen zeg ik altijd; probeer dat eerst zelf te bedenken, voordat je een hulpverlener te lijf gaat".
Arthur van der Vlies heeft als ervaringsdeskundige ook een eigen website, waarop verhalen en ervaringen te lezen zijn over geweld tegen hulpverleners. Het adres is www.reflectieinblauw.nl