nieuws

Rotterdam houdt 100 miljoen over in 2012

moti
moti
ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam heeft 2012 afgesloten met een positief saldo van 100 miljoen euro. Van winst kan overigens nauwelijks worden gesproken. Het voordelige resultaat wordt mede gevormd door geld dat vooraf al uit de reserve was gehaald, niet uitgegeven bedragen (die wel waren begroot) en onverwachte meevallers.
De gemeente Rotterdam verwachtte vorig najaar nog een tegenvaller van 55 miljoen euro. Toen waren de eventuele extra inkomsten niet begroot. Het verschil met het resultaat is dan ook groot. Op diverse deelposten zijn de verschillende tussen wat de gemeente dacht uit te geven en wat Rotterdam uiteindelijk heeft besteed opvallend. De accountant constateert dat Rotterdam wel stappen zet om die schommelingen onder controle te krijgen.
Volgens de accountant staan in de jaarrekening 2012 geen rare dingen. Hij heeft daarentegen geen verklaring voor rechtmatigheid afgegeven omdat de interne en externe regelgeving niet volledig is gevolgd.
De algemene reserve van Rotterdam zakte in 2012 tot onder de 10 miljoen euro.
Foto: Wethouder Richard Moti van financiën