nieuws

Ibn Ghaldoun: een zwakke en omstreden school

ROTTERDAM - De verdenking van examenfraude op de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam-Zuid is niet het eerste incident waarmee de middelbare school in een negatief daglicht staat.
Al eerder kampte de enige islamitische middelbare school van Nederland met slechte onderwijsprestaties, financiële misstanden en een onderwijswethouder die ouders ontraadt hun kinderen naar deze school te sturen.
Ontstaan Ibn Ghaldoun
In 1999 gaat Ibn Ghaldoun als islamitische scholengemeenschap van start met 300 leerlingen op de niveau's vmbo, havo en vwo.
Slechte score in landelijke prestatielijst
In 2006 komt Ibn Ghaldoun voor het eerst in opspraak als dagblad Trouw de jaarlijkse schoolprestaties publiceert en schrijft dat de school slecht scoort. Volgens Trouw is het slagingspercentage hoog alleen blijven de leerlingen vaak zitten en halen lage cijfers. De toenmalig schoolbestuurder Belgacem Naas verdedigt zich voor TV Rijnmond dat er hoogopgeleide leerkrachten rondlopen, alleen zonder officiële onderwijsbevoegdheid.
Onderwijsgeld voor reizen naar Mekka
Begin 2008 deelt de onderwijsinspectie een boete uit van één miljoen euro omdat Ibn Ghaldoun onderwijsgeld heeft gebruikt voor niet-educatieve doeleinden zoals een reis naar Mekka. De toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, spreekt van wanbestuur: "Het kan niet zo zijn dat dit geld gebruikt wordt voor reizen naar Mekka of imams op de loonlijst. Dan zullen wij moeten optreden."
Zeer kritisch rapport
Op deze boete volgt een zeer kritisch rapport van de onderwijsinspectie over de kwaliteit van het onderwijs. Op vele fronten presteert de school ver onder de maat. "Een slecht presterende school wil de boel aanpakken maar dat geldt niet voor dit schoolbestuur", aldus de toenmalige onderwijswethouder Leonard Geluk in mei 2008.
'We zijn het zat'
Een deel van de Rotterdamse gemeenteraad dringt aan op sluiting. Zoals het raadslid Anita Fähmel van Leefbaar Rotterdam: "Ophouden met verbeterplannen, er is maar één oplossing en dat is deze school sluiten." Ook de VVD Rotterdam pleit bij monde van inmiddels oud-raadslid Jerry van der Waarde voor het opdoeken van Ibn Ghaldoun: "Wethouder, het is heel simpel, deze school moet op zo'n kortst mogelijke termijn dicht, we zijn het zat."
'Haal je kind van Ibn Ghaldoun'
In juli 2008 geeft onderwijswethouder Leonard Geluk ouders het dringende advies hun kinderen van deze school te halen. Hij doet dit nadat hij het vertrouwen in Ibn Ghaldoun heeft opgezegd. "Het is een zwakke school en het bestuur doet onvoldoende om dat te veranderen. Ik zie het als mijn taak als onderwijswethouder om tegen ouders te zeggen maak een andere keuze."
Ibn Ghaldoun spant een kort geding aan tegen onderwijswethouder Geluk. De rechter oordeelt dat de wethouder in zijn recht staat om ouders te wijzen op het zwakke onderwijsaanbod, maar hij had geen negatief schooladvies mogen geven. Geluk moet zijn woorden terugnemen.
In hoger beroep wordt de onderwijswethouder alsnog in het gelijk gesteld. Hij staat in zijn recht om deze school te ontraden ook al heeft dat bij andere zwakke scholen nagelaten.
Korting van miljoen euro
In november 2008 kort de staatssecretaris de school met een miljoen euro zolang deze geen accountsverklaring kan afgeven. Dit komt bovenop de één miljoen euro boete.
Ernstige tekortkomingen VMBO
In 2009 keert het tij, de slagingsprestaties gaan flink omhoog. Op het vwo slaagt 100%, op de havo 95% en het vmbo 90%. Ook de volgende jaren krijgt Ibn Ghaldoun van de onderwijsinspectie een voldoende. Tot 2012. Op de vmbo-afdeling constateert de inspectie ernstige tekortkomingen. Ook dit jaar oordeelt de inspectie negatief over het vmbo van Ibn Ghaldoun.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje via WhatsApp ons of Mail: nieuws@rijnmond.nl