nieuws

Meer stageplaatsen nodig bij kleine bedrijven

ROTTERDAM - ZZP'ers en kleine bedrijfjes zouden graag stagiaires willen opleiden, maar krijgen dat slecht voor elkaar. De Kamer van Koophandel Rotterdam heeft dat onderzocht. Terwijl onderwijsinstellingen klagen over een toenemend tekort aan stageplaatsen kunnen kleine ondernemers nauwelijks stagiaires krijgen.
De Kamer van Koophandel Rotterdam heeft, na een enquête onder bijna 850 ondernemers van eenmans- en kleine bedrijven, berekend dat de komende twee jaar in de regio Rotterdam 20.000 plaatsen beschikbaar zouden kunnen zijn. Tot nu toe heeft meer dan de helft van alle ZZP'ers en kleien bedrijven nog nooit een stagiair gehad.
Eisen
Uit gesprekken van de Kamer van Koophandel met onderwijsinstellingen in het mbo blijkt dat zij het makkelijker vinden om met een paar grote bedrijven contact te houden dan met veel kleine bedrijven. Ook voldoen ZZP'ers en kleine bedrijven niet altijd aan de eisen die gesteld worden aan een stageplek, zoals vakmanschap, veiligheid van de werkplek, deskundige begeleiding en voldoende werkaanbod.
Procedures
Kleine ondernemers zelf hekelen de procedures die er bij komen kijken om een stageplek te worden. Marco Hendriks van Dok010 zegt dat het nog meevalt als je zelf een stagiaire gevonden hebt en daarmee naar een kenniscentrum gaat voor erkenning. "Maar als je anders een onderwijsinstelling belt voor stagiaires, dan is het meer: ja welke leerlingen sturen we door, of hoe gaan we ze overtuigen dat ze moeten komen, of past het wel bij onze opleiding. Ik heb het gevoel dat ze afhaken als er werk bij komt kijken voor die instellingen."
Groot bedrijf
Frans van der Meer van VDMI denkt dat onderwijsinstellingen en ook stagiaires zich prettiger voelen bij grote bedrijven, waar de procedures bekend en duidelijk zijn. "Natuurlijk is het leuk om te kunnen zeggen dat je bij Philips stage hebt gelopen, maar bij een klein bedrijfje leer je veel meer. Daar maak je het hele proces mee en zit je niet op een afdeling 14 weken lang foto's te knippen, of zoiets."