nieuws

Politieke verdeeldheid over Ibn Ghaldoun

ROTTERDAM - Wethouder De Jonge van Rotterdam houdt vol dat het bestuur van de Ibn Ghaldoun de school het best kan sluiten. Volgens de wethouder is er wel ruimte voor islamitisch onderwijs in Rotterdam. Maar hij vindt dat dit beter niet langer op de Ibn Ghaldoun kan worden gegeven.

De wethouder wijst erop dat de school geen goede naam meer heeft en dat de financiën niet op orde zijn. En volgens De Jonge komt de examenfraude daar nu nog bij.

Motie niet aangenomen

Vandaag kwam de school aan de orde in de Rotterdamse gemeenteraad. Het leek erop dat de motie van SP werd aangenomen. De partij wil dat er meerdere toekomstscenario's worden uitgewerkt voor Ibn Ghaldoun, waaronder sluiting, fusie of het aanwijzen van een bewindvoerder.
D66, GroenLinks en PvdA schaarden zich achter de motie, waardoor er een meerderheid zou ontstaan. Maar omdat een gemeenteraadslid van GroenLinks door privé-omstandigheden ontbrak, was er een stem te weinig om de motie aan te nemen. Zoals het er nu uitziet wordt er tijdens de volgende vergadering opnieuw gestemd over de motie.

Leerlingen langer vast

Ibn Ghaldoun kwam in opspraak toen er in totaal 27 eindexamens werden gestolen. Daardoor moesten alle leerlingen van de hoogste klassen deze week hun examens overdoen. In totaal zijn er negen leerlingen verdacht in verband met de examendiefstal. De drie leerlingen die maandag werden opgepakt, blijven tien dagen langer vastzitten. Twee van hen worden verdacht van diefstal van examenopgaven, de derde van heling.

Ouders leerlingen en docenten tegen sluiting

Ouders, leerlingen en docenten van de school gaven in een brief aan de raad aan dat ze tegen sluiting zijn. Ze vinden dat de school behouden moet blijven. In de brief schreven ze vooral boos te zijn op onderwijs-wethouder De Jonge, die al in een vroeg stadium aanstuurde op sluiting van de school.