nieuws

Risicobedrijven mogelijk toch betalen voor extra controle

ROTTERDAM - Grote risicobedrijven als Odfjell, die keer op keer de fout in gaan en veel moeten worden gecontroleerd door de inspectiediensten, moeten in de toekomst mogelijk toch gaan betalen voor die extra inspecties. Dit heeft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu donderdag aan de Tweede Kamer gemeld.
Mansveld vertelde de Tweede Kamer dat deze zomer onderzocht wordt of er mogelijkheden zijn om bedrijven te laten betalen voor extra controles. Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek werd tot aan de stillegging in juli vorig jaar op een gegeven moment bijna wekelijks gecontroleerd. Dit kostte de milieudienst DCMR in 2012 ruim 1,8 miljoen euro. Dit terwijl er van de 14 miljoen euro aan opgelegde dwangsommen daadwerkelijk voor € 180.000 is geïnd.
Sinds de stillegging van Odfjell worden tanks stuk voor stuk gecontroleerd voordat ze in gebruik mogen worden genomen. Inmiddels zijn 100 van de 300 tanks goedgekeurd door de inspectiediensten. Het is niet bekend hoe hoog de kosten zijn voor deze procedure en wie deze betaalt.
Al sinds vorig jaar dringen kamerleden er bij de staatssecretaris op aan bedrijven zelf voor al die extra controles te laten betalen omdat het niet eerlijk is naar andere bedrijven en de belastingbetaler opdraait voor het falen van een bedrijf. Nog onlangs meldde Mansveld er niets in te zien. Nu gaat ze toch de mogelijkheden onderzoeken op basis van het rapport Maat Houden uit 1996.
Derdewereldland
Veel kamerleden reageerden geschokt op de uitkomsten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid bij Odfjell. Pieter Omtzigt (CDA) meldde zich kapotgeschrokken te zijn: "Ik dacht even een rapport uit een derdewereldland gelezen te hebben. Dit kan niet waar zijn."
Ook andere kamerleden drongen er bij Mansveld op aan om snel veranderingen door te voeren bij de inspectiediensten. De vorming van de zogenaamde Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), waarin bijvoorbeeld de DCMR in zal opgaan, biedt hiervoor mogelijkheden. Meerdere kamerleden constateerden dat er voldoende regels zijn, maar dat de handhaving onder de maat is.
Regeling voor klokkenluiders
Omtzigt vroeg Mansveld wederom snel iets te regelen voor klokkenluiders, die bedreigd worden en in financiële problemen zitten sinds ze zich bij inspectiediensten hebben gemeld. Ook voelden ze zich niet serieus genomen.
Mansveld vertelde hier op korte termijn niets aan te kunnen doen, omdat volgens haar in eerste instantie de bedrijven hiervoor verantwoordelijk zijn en er al allerlei regelingen voor klokkenluiders zijn. Ze bood wel een gesprek aan tussen de inspectiediensten en Omtzigt.
Voor 1 september
Het kabinet heeft normaal een half jaar om te reageren op een rapport als dat van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Staatssecretaris Mansveld beloofde voor 1 september met een uitgebreide reactie te komen op het rapport over Odfjell en het rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Wel stelde ze dat er veel moet veranderen en dat er inmiddels veel veranderd is.
Omtzigt vertelde hier blij mee te zijn: "Ik kan wel vragen of ze binnen twee weken reageert, maar over twee weken gaat de kamer met reces tot 1 september. Ik vindt dit dus een prima oplossing."