nieuws

Wanneer woon je binnen- of buitendijks?

Alternatieve plannen voor dijk Sliedrecht (2).jpg
Alternatieve plannen voor dijk Sliedrecht (2).jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 22 juni  werd de volgende vraag gesteld:Dhr Verstralen uit Rotterdam Zuid: ‘Ik heb mijn waterschapsbelasting ontvangen. En nou ben ik aangeslagen voor binnendijks wonen. Hoe wordt dat bepaald of je binnen- of buitendijks woont, want we wonen toch allemaal binnen de dijken?’Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden
Meneer J. Gonlag reageerde op de vraag over binnen- en buitendijken:
De IJssel begint bij Kralingseveer en die loopt door tot Gouda, aan de buitenkant heb je daar alleen scheepswerven. Aan de binnenkant van de dijk zijn buurtschapjes en woningen, maar merkwaardig een klein stukje voorbij het Kralingseveer staan vier woningen aan de buitenkant van de dijk. Normaal is dat dus gebied alleen voor scheepswerven. Langs de dijk stonden meer woningen die tegen de dijk waren aangebouwd, met een soort draagmuren. In die kelder daar kon je allerlei rommel opbergen. Er staan dus zowel woningen binnen als buiten de dijk.