nieuws

Huisjesmelkers worden voortaan gescreend

ROTTERDAM - Huisjesmelkers, kamerverhuurders en mensen, die handelen in onroerend goed, zoals huizen, kunnen vanaf 1 juli gescreend worden door de overheid.
Dat kan dankzij een wetswijziging, die maandagmiddag in Dordrecht met vreugde begroet werd. "We strijden hier al jaren tegen foute huisjesmelkers en louche kamerverhuurbedrijfjes, we willen elke bstraat pand voor pand terug veroveren", zegt wethouder Piet Sleeking.
Minister Ivo Opstelten, die speciaal voor de uitbreiding van de wet BiBob naar Dordt gekomen was, hoorde het met instemming aan: "Dat is goed. Als overheid moet je die strijd niet schuwen en ik zie hier, dat u die strijd aan het winnen bent", zei hij tijdens een rondleiding door de wijk Reeland.
Tijdens de tocht werden panden bekeken, waar huisjesmelkers en kamerverhuurders zo veel mogelijk huurders in stoppen en zo weinig mogelijk doen aan onderhoud. Buren ergeren zich aan de uitstraling van dergelijk panden. En juist in kwetsbare wijken duikt het fenomeen van kamerverhuur (te) vaak op.
De Wet BiBob, voluit de Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur, wordt al gebruikt voor bijvoorbeeld horeca en coffeeshops. De burgemeester kan laten natrekken of een eigenaar bijvoorbeeld contacten onderhoudt met criminelen, of geld probeert wit te wassen, of zich anderszins ongewenst gedraagt.
De wet is nu zo aangepast, dat ook verhuurders van panden en kamers vanaf 1 juli gescreend kunnen worden. "Een mooi extra middel in de strijd, dat z'n effectiviteit op andere gebieden al bewezen heeft", vindt burgemeester Arno Brok. Critici vinden de Wet BiBob eng, omdat soms op basis van vermoedens al vergunningen geweigerd kunnen worden.
"Het is helemaal geen enge wet", vindt Brok, "het is een adequaat middel tegen figuren, die het niet zo nauw nemen met onze wetten en regels". Ook raadslid Jacqueline van Dongen (Beter Voor Dordt), die het probleem van illegale kamerverhuur - aan destijds nog met name Poolse gastarbeiders - op de kaart zette, is blij met de wetswijziging.
"Je ziet nu dat het probleem landelijk wordt opgepakt. En ik heb de minister net ook in z'n oor gefluisterd, dat het kabinet iets moet doen aan die veilingen van huizen. Juist daar slaan huisjesmelkers hun slag. Heb je als overheid net een pandje van zo'n figuur aangepakt, koopt hij weer een nieuw pandje op zo'n veiling".
Dweilen met de kraan open, erkent ook minister Opstelten: "Ik neem de opmerking van mevrouw Van Dongen mee naar de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en mijn collega-minister Blok, van Wonen. Maar ik denk, dat gemeentes zelf ook meer kunnen doen. Bijvoorbeeld met deze uitbreiding van de Wet BiBob"