nieuws

Het volkslied van Rotterdam

ROTTERDAM - 'k Heb U lief, Rotterdam, met uw drukte en gewoel,Waar het leven zoo krachtig in bruist; Koningin van de Maas, uit wier golven een lied,vol van glorie en hoop u omruischt!
Dit zijn de eerste regels van het lied 'Aan Rotterdam', dat in 1894 het Stedelied van Rotterdam is geworden. Het is het niet officiele volkslied van de stad.
De tekst van 'Aan Rotterdam' is geschreven door de hervormde predikant Berend ten Kate en de muziek is gecomponeerd door de organist van de Rotterdamse Zuiderkerk, Gerardus Bartus van Krieken.
Het begin van het laatste couplet van het drie coupletten tellende lied is door de Tweede Wereldoorlog achterhaald. Na de oorlog is het begin van dat couplet aangepast.
Aan Rotterdam
'k Heb U lief, Rotterdam, met uw drukte en gewoel,
Waar het leven zoo krachtig in bruist;
Koningin van de Maas, uit wier golven een lied,
vol van glorie en hoop u omruischt!
In den wedstrijd van handel en scheepvaart houdt gij
Fier de vlag onzer vaad'ren omhoog;
En uw heden is niet van ’t verleden ontaard,
Dat met roem Hollands naam overtoog
*
Met verrukking aanschouw ik de groeiende vloot,
Die steeds talrijker havens vervult,
Voortgestuwd langs het spoor voor de waat’ren gebaand,
Door uw moed, uw beleid en geduld,
Tweede stad, eerste haven van 't dierbare land,
Dat ik dankbaar mijn vaderland noem,
Nog vergaart ge als weleer, uit de baren der zee,
U de schatten van rijkdom en roem.
*
Sedert lang heeft geen krijgsvuur gevlamd langs uw stroom,
Sedert lang rust uw zwaard in de schee,
En geen bloedroode lauwer versiert thans uw krans,
Gij geniet steeds den kostliken vree!
Maar door eendracht en vroomheid en moed houdt gij stand,
Fiere spruit van oudhollandsehen stam:
Daarom hebben we u lief en wij zingen uw roem,
Want daar is toch maar één Rotterdam!
*
3e couplet na oorlog:
Al heeft plots weer het krijgsvuur gevlamd langs uw stroom,
Gij stond dapper en hebt niet versaagd,
En als immer weerstondt gij die moeilijke tijd,
Door een roemrijk verleden geschraagd,
Want door eendracht en vroomheid en moed houdt gij stand,
Fiere spruit van oud-Hollandse stam;
Daarom blijft ge ons lief en wij zingen uw roem,
Want daar is toch maar een Rotterdam!