nieuws

Energiehuis Dordt zorgt voor geluidsoverlast

ROTTERDAM - Het Energiehuis in Dordrecht overschrijdt de geldende geluidsnormen. Dat heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vastgesteld (OZHZ). De dienst heeft geluidsmetingen verricht naar aanleiding van circa 30 klachten van omwonenden.
De oorzaken van de geluidsoverlast zijn: de klimaatinstallatie, aankomende en vertrekkende bezoekers en het gebruik van het grand café Khotinsky voor feesten en partijen.
Om te zorgen dat de klimaatinstallatie gaat voldoen aan de geluidsnormen wordt bij het Energiehuis een last onder dwangsom opgelegd. Dat betekent dat het Energiehuis maatregelen moet treffen om binnen de geldende geluidsnormen te blijven. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete.
Grand café Khotinsky moet van de OZHZ per direct aangekondigde feesten en partijen waarbij sprake is van versterkte muziek annuleren. Pas na aanvullend geluidsonderzoek en na het nemen van eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen is het geven van feesten en partijen met versterkte muziek weer toegestaan.
Naast de klachten over geluidsoverlast zijn er bij de OZHZ ook klachten binnengekomen tegen Khotinsky, Bibelot en het Energiehuis over het niet houden aan andere afspraken, zoals sluitingstijden. Daarop gaat de omgevingsdienst nu extra toezien met de politie.