nieuws

Odfjell verzwijgt incidenten en betaalt 8 ton dwangsom

ROTTERDAM - Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek heeft weer een aantal incidenten niet gemeld bij de inspectiediensten. Daarnaast heeft Odfjell voor 800.000 euro aan dwangsommen betaald omdat de veiligheid van een aantal tanks niet is aangetoond, terwijl er toch een aantal in gebruik was genomen.
Odfjell werd bijna een jaar geleden helemaal stilgelegd onder druk van de inspectiediensten, na het verzwijgen van incidenten en forse lekkages van butaan en benzeen. Inmiddels mag nog maar een derde van de 300 opslagtanks worden gebruikt. Daarnaast loopt er nog steeds een strafzaak tegen Odfjell vanwege het verzwijgen van een butaanlekkage van 220 ton in augustus 2011 en de lekkages van benzeen.
Veiligheid tanks niet aangetoond
Vorig jaar is Odfjell met dwangsommen gevraagd om op 1 januari dit jaar aan te tonen dat 51 tanks veilig genoeg zijn om te gebruiken. Dit heeft het bedrijf niet gedaan. Bij een controle door de milieudienst DCMR bleek zelfs dat 16 tanks desondanks toch waren gevuld met zogeheten K3-vloeistoffen.
Vervolgens werd een dwangsom van 50.000 euro per tank opgelegd. Inmiddels is de laatste bezwaartermijn voor Odfjell verlopen en heeft het bedrijf voor elke gebruikte tank een dwangsom betaald, in totaal 800.000 euro. Daarnaast werd nog een andere tank in gebruik genomen, wat niet mocht. Ook hiervoor moet Odfjell nog een dwangsom van 50.000 euro betalen.
Nieuwe dwangsom nog hoger
Omdat de veiligheid van de tanks nog steeds niet is aangetoond, wordt er in de komende weken wederom een dwangsom opgelegd, die een veelvoud zal zijn van de eerder opgelegde 50.000 euro per tank. Daarnaast moeten de tanks worden leeggemaakt zolang de veiligheid van de tanks niet kan worden aangetoond. De 51 tanks moeten worden leeggemaakt of leeg blijven.
Lekkage verzwegen voor overheid
Vorige week is bij Odfjell een incident geweest met een verlading van het uiterst brandbare piperylene vanaf het Odfjell-schip Bow Firda naar een opslagtank. Doordat bij de verlading slangen waren gaan lekken en er stank ontstond, heeft Odfjell de verlading stilgelegd. Nadat een aannemer met spoed een vaste verbinding met het schip had gemaakt, kon het werk worden hervat.
Onderzoek en dwangsom
Van de lekkage had Odfjell een bedrijfsmelding moeten doen naar de inspectiediensten. Dit heeft het bedrijf niet gedaan. De DCMR is daarom een uitgebreid onderzoek gestart en gaat een dwangsom opleggen die moet worden betaald als Odfjell wederom nalaat een bedrijfsmelding te doen. De uitkomsten van het onderzoek worden eind deze week verwacht.
Eerder kreeg Odfjell al een dwangsom opgelegd wegens het niet doen van zogeheten CIN-meldingen. Het incident van vorige week valt niet onder dit regime.
Odfjel ontkent incident
De nieuwe directeur van Odfjell, Theo Olijve, ontkent dat er vorige week piperylene heeft gelekt, volgens hem heeft de kop van een slang 'gezweet'. Ook ontkent hij dat de DCMR een dwangsom heeft opgelegd voor het niet melden. "Wat de tanks betreft, heb ik er volledig vertrouwen in dat we die nieuwe dwangsommen niet hoeven te betalen. We doen er alles aan om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Alle tanks die we nu nieuw in gebruik nemen, zijn veilig."