nieuws

Restauratieplan voor monumentale sluis Bleiswijk

wiki
wiki
ROTTERDAM - De monumentale sluis het Bleiswijks Verlaat wordt gerestaureerd. Daarmee moet voorkomen worden dat de achtergelegen polder onder water loopt.
Het Recreatieschap Rottemeren hoopt hiervoor een forse subsidie te krijgen van de provincie Zuid-Holland.

2,5 eeuw oud

Het volledige houten ontwerp van de sluis stamt uit 1774. Met de restauratie wordt de Bleiswijks Verlaat weer in de oorspronkelijke staat hersteld.
De restauratie begint volgend jaar en moet eind 2015 zijn afgerond. De totale kosten zijn rond de anderhalf miljoen euro.

Boterdorpse Verlaat

Afgelopen jaar werd al een vergelijkbare sluis gerestaureerd bij de Bergse Plassen in Rotterdam. Een groot deel van het houtwerk is vernieuwd en is de oorspronkelijke staat teruggebracht.
De schutsluis Boterdorpse Verlaat werd rond 1770 aangelegd als verbinding tussen de Rotte en de Strekvaart. Op dit moment wordt de sluis alleen nog gebruikt om water in te laten.