nieuws

Twijfels over Dordt als geboorteplaats van Nederland

ROTTERDAM - Is ons land nou wel of niet geboren in Dordrecht? Veel geschiedschrijvers zeggen van wel. Maar Herman van Duinen vindt van niet.
Van Duinen, amateur-historicus en notabene een Dordtenaar, vindt het allemaal een tikkie overdreven: "Nederland is hier niet begonnen. De betekenis van de eerste Vrije Statenvergadering wordt nogal overschat".

Geld en vrijheid
In het kwartaalblad Dordrecht Monumenteel zet Van Duinen op basis van eigen onderzoek uitvoerig uiteen hoe de bewuste vergadering van 19 juli 1572 dan wél moet worden geduid: "Het ging in die vergadering om geld en vrijheid van godsdienst. Niet meer en niet minder".
De Spaanse overheersers legden het katholicisme op en dat zinde de protestanten hier niet. Ook was het de Hollandse steden een doorn in het oog, dat de Hertog van Alva, in strijd met de belofte van de Spaanse koning, zijn macht militair liet gelden en tal van wreedheden beging. Stadhouder Willem van Oranje wilde Alva daarom verjagen.
Historisch Museum
"Maar in 1572 waren de steden van Holland, ook Dordrecht, nog altijd trouw aan de Spaanse Koning. Pas toen er na een reeks statenvergaderingen geld kwam voor een leger, waarmee Oranje ten strijde trok tegen de Spanjaarden, was er sprake van oorlog. Bovendien werd die eerste vergadering bij toeval in Dordt gehouden", zegt Van Duinen.
Hij is dan ook stellig in zijn conclusie: "Nederland is hier niet begonnen". Toch wordt het Hof in Dordrecht momenteel verbouwd tot een soort Historisch Museum, waarin 15 juli 1572 één van de belangrijkste pijlers wordt. Maar dat stoort Van Duinen niet: "Dordt heeft een rijke historie als machtigste stad van Holland. Die historie moeten we laten zien".
Geboortedag
Peter Schoon, directeur musea en archief van Dordecht, laat de nuanceringen van Van Duinen voor diens rekening: "Met alle respect voor hem, maar ook hij kan slechts interpreteren. Veel weten we nu eenmaal niet. Andere historici, zoals Herman Pleij en Matthijs Balen, beschouwen 19 juli 1572 wel degelijk als een soort geboortedag".
Hij is dan ook niet van plan om die interpretaties los te laten: "Volgend jaar gaat hier een prachtig museum open, waarin we een kijkje geven op belangrijke mensen en gebeurtenissen uit onze historie. De Gebroeders De Witt, De Dordtse Synode, de Sint Elisabethvloed en ook die Statenvergadering. Want hoe je het ook ziet, het gebeurde hier in Dordrecht".