nieuws

Hoogheemraadschap helpt palingen door gemaal heen

ROTTERDAM - Het Hoogheemraadschap Delfland heeft een speciale lift bij een gemaal in Midden-Delfland geplaatst om palingen en andere vissen een handje te helpen.
Palingen paaien ver weg in de Sarogassozee bij Bermuda. Daarna trekken de larven richting Europa, waar ze op zoek gaan naar zoetwatergebieden.
Gemalen in rivieren en sloten maken jaarlijks veel slachtoffers onder de vissen. De palingen proberen stroomopwaarts te zwemmen maar gemalen vermorzelen hen.
De vislift voorkomt dit. Het gaat om een licht hellende buis waardoor vissen via een lokstroom naar de volgende vaart kunnen zwemmen. Naast palingen profiteren ook andere vissen van de vislift.
Animatie van de vislift: