nieuws

Dordt: meer werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten

ROTTERDAM - Dordrecht steekt 100.000 euro in een poging om opnieuw honderd gedeeltelijk arbeidsongeschikte mensen aan het werk te krijgen.
Het gaat om mensen, die bijvoorbeeld een Wajong-uitkering ontvangen of bij een sociale werkplaats actief waren. Met 100 mensen is dat al gelukt. Die doen, zoals wethouder Bert van de Burgt dat zegt: "nuttig werk, dat hen zelf ook een goed gevoel geeft".
Vooruit
Bijkomend voordeel voor de mensen is volgens hem, dat ze vanuit een bijstanduitkering naar een baan met een minimum-inkomen gaan: "Dan kun je er zo 200 euro bruto op vooruit gaan. Maar het belangrijkste is toch dat ze een dagritme krijgen en een zinvolle tijdsbesteding".
Koppelen
Samen met onder andere de Stichting MEE gaat de Sociale Dienst Drechtsteden de beschikbare mensen en banen aan elkaar koppelen. Dat is in eerste instantie vaak werk met behoud van uitkering, maar kan uitgroeien tot een echte baan. "Bij de eerste honderd mensen hebben we al gezien, dat dat echt kan lukken", weet de wethouder.
Schoon en heel
Als voorbeeld noemt hij de graffityverwijderaars in de stad: "Op het terrein van 'schoon en heel' zijn er veel meer taken en projecten. Zo praten we nu met de NS over de achterzijde van het station. Maar er zijn ook taken bij buurthuizen en zorginstellingen. Het is vooral een kwestie om de beschikbare mensen en taken te matchen".
Leerwerkplekken
Feitelijk gaat het hier om een verdere uitvoering van de eerder bekend geworden plannen om in de Drechtsteden 500 leerwerkplekken te creëren, waarvan 200 in Dordt. Volgens een eerdere inventarisatie zouden er in de Drechtsteden zelfs 700 leerwerkplekken geschapen kunnen worden.