nieuws

Waarom zie je vaak om de zoveel jaar een verschuiving van mensen die verhuizen van het platteland naar de stad en omgekeerd?

20-02-verhuizen.jpg
20-02-verhuizen.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 20 juli werd de volgende vraag gesteld:Hugo Anchelon: Waarom zie je vaak om de zoveel jaar een verschuiving van mensen die verhuizen van het platteland naar de stad en omgekeerd?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Rond 2008 woonde de helft van de wereldbevolking in steden en 1/3 van hen woont in sloppenwijken. In 2020 zullen 1,4 miljard mensen op sloppen of zogeheten illegale nederzettingen zijn aangewezen. Jaarlijks groeit de stedelijke bevolking met 60 miljoen. In 2050 woont 70 procent in de stad.
In Nederland valt de binnenlandse migratie in de 20e eeuw grofweg uiteen in vier periodes:
- tot 1960 urbanisatie: de migratie van het platteland naar de stad
- 1960-1975 suburbanisatie: de migratie van de stad naar het platteland rond de stad
- 1975-1980 desurbanisatie: suburbanisatie steeds verder van de stad
- na 1980 re-urbanisatie: een deel komt weer terug naar de stad.
Urbanisatie (tot 1960)
de hoofdoorzaak voor de urbanisatie in Nederland is de verschuiving van de hoeveelheid werk in de verschillende beroepssectoren (mechanisatie zorgde ervoor dat er minder werk op het platteland kwam) een tweede oorzaak voor de trek naar de stad was de afname van de ambachtelijke huisnijverheid op het platteland. Ook speelden de pull-factoren van de stad een rol zoals: betere winkel en onderwijsvoorzieningen en meer kans op beter betaald werk.
Suburbanisatie (1960-1975 )
Bij intraregionale migratie over korte afstand vanuit de centrale steden naar de randgemeenten in de landelijke gebieden was de woonfactor het belangrijkste motief. Vooral jonge, welgestelde gezinnen wilden af van de woningnood, de slechte kwaliteit van de woningen, de geringe speelruimte, de stank, de herrie en de parkeerproblemen. In de jaren 60 stegen de lonen sterk en konden steeds meer mensen een auto aanschaffen, daardoor was het mogelijk om in de randgemeenten te gaan wonen.
Desurbanisatie ( 1975 - 1980 )
Na 1975 bleef de suburbanisatie doorgaan. Maar men trok verder weg naar de verder gelegen gebieden deze ' suburbanisatie over grote afstand' met leegloop van de agglomeratie noemt men desurbanisatie
Re-urbanisatie (na 1980 )
Het desurbanisatieproces zette niet door, hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen:
- slechtere economische omstandigheden
- hogere hypotheekrente
- hogere huizenprijzen
- hogere benzineprijzen
- toename van files
- minder idealistisch beeld van het leven op het platteland. Men wil weer in de stad gaan wonen om gebruik te kunnen maken van de grootstedelijke voorzieningen als restaurant, avondwinkel, disco en bioscoop.