nieuws

Waarom zeggen we eigenlijk: 'gas' geven?

Archieffoto tanken bij de benzinepomp
Archieffoto tanken bij de benzinepomp
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 20 juli werd de volgende vraag gesteld:Wil Groeneveld wil weten waar de uitdrukking "gas geven“ vandaan komt. Haar kleinzoon merkte op dat je in een benzineauto rijdt.Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Antwoord van de bieb:
De meeste auto’s worden aangedreven door een inwendige verbrandingsmotor, die energie opwekt door het verbranden van een mengsel van brandstof en lucht in een verbrandingskamer of cilinder. Brandstof en lucht komen de cilinder in en het gaspedaal bepaalt hoeveel lucht de cilinder in komt. Het opwekken van energie in de cilinder heet de verbrandingscyclus. De meeste automotoren hebben een cyclus van 4 slagen, dat betekent dat de zuiger tweemaal omhoog en omlaag gaat in een cyclus.
1 Eerst gaat de zuiger omlaag en opent de inlaatklep. Het brandstofmengsel wordt de cilinder ingezogen.
2 De zuiger gaat omhoog en perst de brandstof en lucht samen waardoor het mengsel warmer wordt. De bougie ontsteekt het daarna.
3 Het mengsel ontploft en er ontstaan gassen die daarna snel uitzetten. Ze drukken de zuiger omlaag. Deze slag wekt energie op.
4 De uitlaatklep opent zich en uitlaatgassen worden door de zuiger naar buitengedrukt, de motor begint een nieuwe cyclus.
Samengevat:
Het mengsel van brandstof komt gasvormig aan in de verbrandingsruimte en met het gaspedaal kun je dat beïnvloeden, vandaar dat we zeggen “gas geven”, ook al is de oorspronkelijke brandstof vloeibaar.