nieuws

'Geen achterstallig onderhoud defecte Parksluis'

ROTTERDAM - De kapotte Parksluis is niet veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Dat zegt de gemeente Rotterdam in reactie op geluiden uit de binnenvaartwereld.
Volgens schippers zouden de sluisdeuren al langere tijd piepen en kraken, maar bleef controle uit. Brug- en sluiswachters houden een logboek bij maar daarin staan geen klachten van schippers.
Strak inspectieregime
Eerder dit jaar is er wel een krakend geluid geconstateerd, alleen bij een andere sluisdeur dan waar zich nu de storing voordoet. Toen is de sluisdeur anders afgesteld en is het probleem verholpen.
Voor de Parksluizen geldt een strak inspectieregime van twee keer per jaar een mechanische controle en één keer per jaar een elektrische. Daarnaast vindt er jaarlijks een gefilmde duikinspectie en een constructiecontrole met landmeters plaats. De laatste controle dateert van 13 juni. Dat was een algemene check of alles naar behoren functioneert.
Veel hinder binnenvaart
Schippers en bedrijven langs de rivier De Schie ondervinden veel hinder van de langdurige reparatie van de Parksluizen. Daardoor zijn bedrijven nauwelijks bereikbaar. Kleine schepen moeten een heel stuk omvaren, voor grote schepen is dat geen optie vanwege omvang en diepgang. Volgens een inschatting van belangenorganisatie Koninklijke Schuttevaer kan de schade oplopen tot meer dan een miljoen euro.
De gemeente zegt er alles aan te doen om zo snel mogelijk te werken en de overlast te beperken. Alleen dat betekent niet 24/7. De oude rails en het beton zijn verwijderd. Nu worden in de werkplaats nieuwe rails gemaakt om die vervolgens in beton te gieten. Daarna kan een nieuwe sluisdeur worden geplaatst. De werkzaamheden liggen op schema en zullen volgens planning op 6 augustus zijn afgerond.

Oorzaak onbekend

Verantwoordelijk wethouder Van Huffelen kan nog niets zeggen over de oorzaak van het defect. Hetzelfde geldt voor eventuele schadevergoedingen. Een spoedige reparatie van de grote Parksluis heeft alle prioriteit.
Vorige week donderdag is de wethouder zelf een kijkje gaan nemen bij de Parksluizen en heeft gesproken met een gedupeerde schipper. Tijdens dit bezoek is de mogelijkheid van een tijdelijke laad- en losplek aan de orde gekomen. In samenwerking met het Havenbedrijf kan tijdelijk in de Merwehaven in het westelijk havengebied worden geladen en gelost. Met extra inzet van vrachtwagens kan de vracht zo op de plek van bestemming komen.
De storing aan de grote Parksluis ontstond anderhalve week geleden toen de sluisdeur vastliep. Bij het vervangen van de sluisdeur bleek dat de zogeheten geleiderails waar de deur overheen loopt, was gebroken. Daardoor gaat de reparatie minimaal drie weken duren. Een domper voor schippers, bedrijven en de gemeente Rotterdam. De kleine Parksluis is wel toegankelijk voor schepen van maximaal 5,95 meter breed.