nieuws

Waarom heeft de zon als hij aan de horizon staat altijd zo'n vuurrode kleur?

de zonsondergang in het lommerrijke Drachten
de zonsondergang in het lommerrijke Drachten
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 27 juli werd de volgende vraag gesteld:John: Waarom heeft de zon als hij aan de horizon staat altijd zo'n vuurrode kleur?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Antwoord:
Een vergelijkbare vraag is eerder bij ons in de uitzending geweest, namelijk ‘waarom is de lucht blauw?’. Het antwoord op beide vragen heeft te maken met de breking van zonlicht. Licht is opgebouwd uit een aantal kleuren (van de regenboog). De zonnestralen worden in de dampkring gebroken door de vele deeltjes die in de lucht zweven en buigen af. Dit heet Rayleighverstrooiing. Hierdoor wordt normaal gesproken alleen het blauwe licht zichtbaar.
Wanneer de zon laag staat is de afstand die het zonlicht door de dampkring moet afleggen groter en is de verstrooiing anders en zien we rood licht om de zon.
De formule voor de Rayleighverstrooiing luidt als volgt:
De hoeveelheid Rayleighverstrooiing voor een lichtstraal is afhankelijk van de grootte van de deeltjes en de golflengte van het licht. De golflengte-afhankelijkheid is bijzonder sterk: de hoeveelheid verstrooid licht is omgekeerd evenredig met de vierde macht van de golflengte. In formulevorm is de intensteit van een verstrooide lichtstraal:
Waarbij R de afstand is tot een deeltje, ?de verstrooiingshoek ten opzichte van de invallende straal met intensiteit , n de brekingsindex van het deeltje, en d de diameter van het deeltje.