nieuws

Milieudienst doet aangifte tegen Odfjell

ROTTERDAM - DCMR milieudienst Rijnmond heeft aangifte gedaan tegen Odfjell omdat het bedrijf een ernstig incident uit 2009 verzweeg. Het tankopslagbedrijf in de Botlek morste toen grote hoeveelheden van het giftige en zeer brandbare methanol.

De DCMR werd op de hoogte gesteld door het programma EenVandaag, dat een 'strikt vertrouwelijk'
in haar bezit heeft. Volgens het televisieprogramma werden er duizenden liters methanol gemorst bij het laden van een tankwagon.

Computer uit 1995

Het incident ontstond toen op 14 oktober 2009 toen er met spoed enkele tonnen methanol in tankwagons geladen moesten worden voor BASF in het Duitse Ludwigshafen. Door een gecrashte MS-DOS computer uit 1995 werd, ondanks tegensputteren van operators, door leidinggevenden tegen alle regels in besloten de tankwagons handmatig met slangen te laden. Normaal gesproken gebeurt dit automatisch via speciale laadarmen.
Door procedurefouten ‘klotste en spoot’ de methanol op een gegeven moment uit de tankwagon. Volgens het interne Odfjell-rapport lekte er hierdoor vijf- tot zesduizend liter van het gevaarlijke goedje weg. De gelekte methanol werd met water weggespoeld in het interne riool naar de eigen zuiveringsinstallatie, zonder de medewerkers van die installatie daarvan op de hoogte te brengen.
Vervolgens werd het hele incident door leidinggevenden bij Odfjell gebagatelliseerd en verzwegen. Ook werd er geen melding van het incident gemaakt bij de milieudienst DCMR.

Gevaarlijke stof

Volgens de DCMR had Odfjell het morsen van de gevaarlijke stof moeten melden. De milieudienst heeft daarom na het lezen van het rapport aangifte gedaan bij het openbaar ministerie. Milieugedeputeerde Rik Janssen zei bij EenVandaag na lezing van het rapport dat hij het niet melden als 'crimineel gedrag' omschrijft.

Bedrijf al langer onder vuur

Tankopslagbedrijf Odfjell ligt sinds de zomer van 2011 onder vuur na een niet gemelde butaanlekkage van 220 ton en toen bleek dat er gevaarlijke stoffen vrijkwamen en het bedrijf het niet zo nauw nam met de meldplicht. Hiervoor loopt tegen het bedrijf nog steeds een rechtszaak. Ook bleken de koel- en blusinstallaties van het bedrijf niet in orde te zijn en deed Odfjell te weinig om de situatie te verbeteren.

Veel tanks buiten gebruik

Onder druk van de milieudienst legde Odfjell de werkzaamheden in juli 2012 tijdelijk stil. Op dit moment mag het bedrijf slechts een derde van de ongeveer driehonderd tanks in de Botlek gebruiken.
Nog enkele weken geleden kreeg Odfjell - na nieuwe incidenten en een indringend gesprek met de directie uit Noorwegen - een allerlaatste kans. De nieuwe directeur Theo Olijve verklaarde toen dat het nog minstens twee jaar gaat duren voordat de hele terminal weer in orde is.