nieuws

Extra miljard Vogelaarwijken heeft weinig effect

ROTTERDAM - Een miljard euro extra stopte oud-minister Ella Vogelaar van Wonen en Wijken vijf jaar geleden in veertig probleemwijken. Er is vooruitgang geboekt, alleen niet dankzij deze miljardeninvestering.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Wijken met een soortgelijke problematiek die geen extra geld kregen, zijn er net zo op vooruit gegaan als de Vogelaarwijken. Conclusie: de meerwaarde van de Vogelaarinvesteringen is niet te traceren. Het Sociaal Cultureel Planbureau plaatst wel de kanttekening dat het verdomd lastig zou zijn om verschil te maken in achterstandswijken.

‘Verkeerde keuzes gemaakt’
Volgens Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, zijn er in het verleden verkeerde keuzes gemaakt. Volgens hem ging er teveel aandacht naar de professionele organisatie, bewonersactiviteiten en buurtinitiatieven, en te weinig naar opleiding en werk voor bewoners.
Pastors is ervan overtuigd dat mensen met een diploma en een baan de buurt vanzelf een boost geven. Twee jaar geleden ging in Rotterdam-Zuid het roer om en is de focus verlegd naar onderwijs en werk: “De tijd dat extra geld alle kanten op klotste is voorbij. Als kinderen lang op school zitten, moet het lukken om ze een goed diploma te geven. Dus moeten we ouders bijsturen en eerder ingrijpen als jongeren ontsporen. Dat is niet zo moeilijk, maar eerder een kwestie van beter opletten.”
‘Hillesluis zit in de lift’
Ook Hillesluis kreeg het stempel Vogelaarwijk. Vijf jaar later zit de wijk volgens bewoner Jan Bergsma van buurtplatform ‘Hillesluis Veilig’ in de lift: 'Er zijn veel nieuwbouwprojecten, het is er schoner en mensen blijven hier langer wonen,”
Maar de hoge werkloosheid blijft een groot probleem. “Zo zou aan de bouwprojecten meer werkgelegenheid voor jongeren en werklozen uit de wijk gekoppeld kunnen worden”, oppert Bergsma. “Daar moeten we meer aandacht en tijd aan besteden.”