nieuws

ANWB pleit voor slimme aanpak files Rotterdam

A13vanboven
A13vanboven
ROTTERDAM - De ANWB wil dat het wegennet rond Rotterdam en Den Haag snel wordt verbeterd. De organisatie vraagt om extra wegen zodat het verkeer bij files makkelijker weg kan van de A12, A13 en A20.
Regelmatig staat het tussen Den Haag en Rotterdam volledig vast. Automobilisten hebben onvoldoende alternatieven en belanden in lange files.
De betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland kunnen met slimme en relatief goedkope ingrepen zorgen voor een oplossing, stelt de ANWB. Zo moet er een extra weg komen bij knooppunt Gouwe om de A20 en A12 richting Rotterdam te ontlasten en kan een opwaardering van de veilingroute door het Westland voor ruimte op de snelwegen zorgen.
De ANWB wil daarnaast dat er betere openbaarvervoerverbindingen komen.