nieuws

Waterschap: loos zwembadwater niet in tuin

ROTTERDAM - Het waterschap Hollandse Delta waarschuwt mensen om water uit opblaaszwembaden niet zomaar in achteruin of sloot te laten leeglopen als daar chloor of andere reinigingsmiddelen in zitten.
Steeds meer mensen zuiveren het water in een opblaaszwembad met chloortabletten. Maar het vieze water uit zo'n zwembad mag niet zomaar in de sloot of op het land worden geloosd, waarschuwt Hollandse Delta.
Dergelijk water valt onder het Besluit Afvalwater Huishoudens, dat voorschrijft dat er alleen geloosd mag worden op een riool. In gemeenten met gescheiden rioleringssystemen moet het zwembadwater door het vuilwaterriool weglopen.
Volgens Hollandse Delta kan het kunstmatig gezuiverde water schadelijk zijn voor planten en dieren. Van boetes is overigens geen sprake; het gaat om een oproep aan het publiek.