nieuws

Papendrechts bedrijf moet stoppen met puinbreken

Rivierendriesprong
Rivierendriesprong
ROTTERDAM - Het Papendrechtse bedrijf Rivierendriesprong moet stoppen met puinbreken in de buitenlucht. De rechter heeft daar vervroegd uitspraak over gedaan. Eerder heeft de OmgevingsDienst Zuid-Holland-Zuid al gedreigd met dwangsommen als het bedrijf niet stopt.
De rechter gaat daar dus nu in mee, ondanks dat Rivierendriesprong een vergunning had aangevraagd om buiten puin te breken. Er is volgens de rechter geen reële kans dat een vergunning wordt verleend, omdat de gemeente Papendrecht twijfelt en er een zogeheten Bibob onderzoek loopt naar het bedrijf.
Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Als uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf wordt verdacht van betrokkenheid bij criminele activiteiten, zal de gemeente de gevraagde vergunning niet afgeven.
De woordvoerder van Papendrecht laat weten dat de gemeente tevreden is over de uitspraak.
Adviseur De Jong van het bedrijf Rivierendriesprong zegt dat het bedrijf de uitspraak van de rechter respecteert, en de puinbreker binnen houdt. Ze zijn in afwachting van de uitspraak van het Bibob-onderzoek.