nieuws

De Alternatieve Munt geen vervanger van euro

ROTTERDAM - Sinds een aantal dagen is er een nieuw betalingssysteem actief in Rotterdam: De Alternatieve Munt, kortweg de Dam. Het is een virtuele munt die gebruikt kan worden door (kleine) ondernemers om elkaar onderling te betalen. Naar mate er meer mensen meedoen, wordt het interessanter om hem te gaan gebruiken.
De Dam is geen echte munt of biljet, maar meer een rekening, waarop kleine zelfstandigen Dammen naar elkaar kunnen overmaken. Het systeem is bedacht omdat er zat mensen mensen met vakmanschap zijn die iets kunnen, maar er te weinig (echt) geld in omloop is.
“Neem bijvoorbeeld een architect die graag een website wil opzetten, maar daar geen geld voor heeft, terwijl er verschillende ontwerpers duimen zitten te draaien”, vertelt Harry te Riele, een van de initiatiefnemers en voorzitter van de Stichting Dam. “Hij zou die webontwerper dan in Dammen kunnen betalen. Bij een aangesloten bakker kan hij dan met die Dammen weer een brood kopen. We hebben inmiddels ook iemand die bijvoorbeeld werkruimte aanbiedt. Dat betalen gebeurt alleen online of via een speciale app op een smartphone.”
Risico klein
Om het risico klein te houden, moet de balans van de Dam-rekeningen altijd rond de nul blijven. Hierdoor kunnen er geen grote schulden ontstaan en kunnen mensen ook niet boeten voor de fouten van anderen die hun schuld laten oplopen. Er wordt dan ook geen rente geheven. Per transactie houdt het Dam-systeem 7 cent in om het systeem in de lucht te houden.
Inmiddels zijn er enkele tientallen mensen bij de Dam aangesloten. De initiatiefnemers hopen dat het er snel enkele duizenden worden, zodat het steeds aantrekkelijker wordt om met de Dam te betalen. Het moet dan ook niet gezien worden als een vervanger van de euro, maar als een alternatief erbij.
Geld blijft in de stad
Penningmeester Bob Bennink: “Het grote voordeel is ook dat de Dam in Rotterdam blijft, omdat we het voorlopig alleen in Rotterdam aanbieden en de mensen die je ermee kunt betalen ook in Rotterdam wonen en werken. Een echte euro verdwijnt in de kortste keren uit de stad.”