nieuws

Karel Schot wordt overspoeld door botulismevogels

ROTTERDAM - Vogelklas Karel Schot wordt de laatste dagen overspoeld met watervogels die verlamd zijn door een botulisme-bacterie.
De kleine veertig vogels die zijn binnengebracht wacht allemaal een electrolyte-doorspoelbehandeling waarna ze hopelijk weer allemaal op eigen kracht voort kunnen.
De schadelijke verlammingsbacterie kan gedijen doordat nagenoeg stilstaand en zuurstofarm water opwarmt en kadavers niet snel genoeg worden geruimd.
Mens, viervoeters en ander al dan niet gevleugeld (huis)dier wordt dan ook ten zeerste afgeraden uit zulk aangetast water te drinken dan wel er in te zwemmen.