nieuws

Een paradijs op aarde

ROTTERDAM - Vogels waren er dol op! Natuurmonument De Beer moet een paradijs op aarde zijn geweest voor verschillende vogels. Op de plaats waar nu Europoort zich bevindt, lag vroeger een uitgestrekt dynamisch landschap verscholen voor de meeste mensen.
De aanleg van de Nieuwe Waterweg is voor De Beer belangrijk geweest, want hierdoor kon het uitgroeien tot een uniek natuurgebied. In 1912 wordt een lange strekdam geplaats, waardoor de verplaatsing van het zand evenwijdig aan de kust voor het merendeel stil komt te staan. Om deze rede kan het strand van De Beer groeien. De zee heeft vrij spel en dit zorgt voor een dynamisch duinlandschap.
Het uitgestrekte strand en het drassige achterland van De Beer maken het voor de vogels een geweldige broedplaats. Het aanzicht moet waarachtig zijn geweest, tienduizenden vogels, vrolijk kwetterend, ongestoord door mensenhand.
De Tweede Wereldoorlog is het begin van het eind voor natuurmonument De Beer. Van de 1300 hectare, wordt ongeveer 400 hectare ingepolderd voor landbouwgrond. De Duitse troepen doen er nog een schepje boven op, hun Atllantikwall tast De Beer verder aan.
Na de oorlog leeft het gebied kort op. Bijzonder genoeg komen de vogels terug naar hun vertrouwde broedplaats, maar de wederopbouw is inmiddels begonnen. Het natuurmonument moet plaatsmaken voor de industrie, Europoort gaat op de plaats van De Beer gebouwd worden...
Vandaag de dag is er slecht een fractie bewaard gebleven onder de koosnaam De Kleine Beer. Ed Buijsman heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar dit verdwenen paradijs op Nederlandse bodem.