nieuws

Het huis waar de tijd heeft stil gestaan

ROTTERDAM - 'Het verleden is een spiegel voor het heden, en wie zijn eigen tijd, het heden, goed wil begrijpen en verstaan, dient geen algehele vreemdeling te wezen in de toestanden van het verleden, waaruit die van het heden haar oorsprong namen.'~Simon van Gijn
Simon van Gijn, de welgestelde Dordtenaar heeft tijdens zijn leven een grote passie voor geschiedenis. Hij verzamelt van alles: munten, zilver, keramiek, miniatuur schepen, interieurs en historische prenten. Dit laatste is hij gaan doen op aanraden van zijn moeder, aangezien hij op jonge leeftijd al geïnteresseerd is in het verleden.
Van Gijn komt uit een gegoede familie, zijn vader is bankier in Dordrecht. Na zijn rechtenstudie in Leiden vestigt Simon van Gijn zich als advocaat in de stad van zijn familie. Nog geen jaar heeft het geduurd of hij volgt zijn vader op als bankier in het familiebedrijf.
In 1864 trekken Van Gijn en zijn vrouw Cornelia Agatha Vriesendorp in het huis aan de Nieuwe Haven 29 in Dordrecht. Dit monumentale pand is ooit neergezet door de gefortuneerde regent Johan van Neurenberg. Voor Van Gijn en zijn vrouw is het huis blijkbaar nog niet ruim genoeg, de kamers worden flink uitgebreid en verbouwd.
Zijn verzameling krijgt een mooie plaats in het huis. Mensen die het willen aanschouwen zijn van harte welkom. Verschillende historici en belangstellenden worden regelmatig uitgenodigd door Van Gijn. Huis Van Gijn zal altijd open blijven voor publiek. In zijn testament staat uitdrukkelijk dat zijn huis voor iedereen vrijelijk toegankelijk moet zijn. De enige eis is dat het interieur zoveel mogelijk intact moet blijven.
Bezichtig je anno 2013 Huis Van Gijn dan zul je dit aantreffen in de staat zoals Van Gijn het tot 1922 bewoonde. De tijd heeft dus werkelijk stil gestaan in de Nieuwe Haven 29. Wyke Sybesma onderhoudt het huis in samenwerking met haar collega's en zij organiseert tevens bijzondere dagen. Op deze dagen waan je je terug in de negentiende eeuw! 24 uur lang wordt er geleefd alsof men zich in de negentiende eeuw bevindt.