nieuws

Rechter veegt vloer aan met provincie

ROTTERDAM - Zuid-Holland heeft ten onrechte veel druk uitgeoefend op Odfjell om de opslagtanks stil te leggen omdat die niet in orde zouden zijn. Volgens de rechter in Den Haag deed de provincie bij het sluiten ten onrechte een beroep op nieuwe vergunningvoorschriften.
De voorzieningenrechter in Den Haag deed vrijdag uitspraak in een zaak die door het tankoverslagbedrijf in de Rotterdamse Botlek was aangespannen.

Milieudienst

De Milieudienst DCMR controleert namens de provincie de naleving van milieuvergunningen. De dienst legde Odfjell eerder dit jaar een dwangsom op van 50 duizend euro per tank omdat zestien opslagtanks niet in orde waren. Het bedrijf betaalde de boete. Toen bleek dat nog eens elf tanks ten onrechte in gebruik waren genomen, volgde een tweede, inmiddels betaalde, boete. Het totaal bedrag was 1,35 miljoen euro.
Direct daarna verhoogde de DCMR de dwangsom naar een maximum van twintig miljoen euro als de opslagtanks niet zouden voldoen aan nieuwe, aanvullende eisen. Ook werd Odfjell gevraagd extra informatie over de tanks aan te leveren.
Odfjell was het niet eens met de verhoging van de dwangsom en de bijbehorende aanvullende eisen. Het bedrijf wijst erop dat die nieuwe verplichtingen niet in de oorspronkelijke vergunningen staan. Ook wil Odfjell niet telkens nieuwe informatie aanleveren aan de DCMR.

Omgedraaide bewijslast

De Milieudienst DMCR vindt dat ze naar eigen inzicht nieuwe voorwaarden aan de vergunning van Odjfell mag stellen en het bedrijf daarom telkens om aanvullende info mag vragen.
De voorzieningenrechter in Den Haag is het daar niet mee eens en fluit de Milieudienst DCMR terug, en daarmee de provincie.
Het vonnis gaat nog een stap verder: voortaan mogen opslagtanks van Odfjell alleen stil worden gelegd als de provincie zelf heeft aangetoond dat ze niet in orde zijn.
Daarmee wordt de 'bewijslast' omgedraaid. Tot nu toe was het Odfjell dat moest aantonen dat zijn tanks veilig waren, maar de rechter vindt dat de provincie daarmee de zaken omdraait.
Provincie
De provincie Zuid-Holland legt zich niet neer bij de uitspraak. De provincie zegt dat naast de juridische voorschriften met Odfjell duidelijke afspraken zijn gemaakt over de aanvullende voorwaarden om de tanks weer in gebruik te kunnen nemen.
Odfjell diende al eerder een bezwaarschrift over de voorwaarden in bij de bezwaarschriftencommissie van de provincie. Gedeputeerde Staten gaat via de weg ook proberen om zijn gelijk te halen.
‘’We houden vast aan onze koers. We hebben het niet over zo maar een bedrijf. Odfjell heeft eerder zelf aangegeven dat dingen niet goed waren gegaan,’’ aldus een woordvoerster.
DCMR
De Milieudienst Rijnmond DCMR gaat naar aanleiding van de uitspraak de voorschriften aanpassen, zodat Odfjell alsnog bij het overtreden een dwangsom kan worden opgelegd.
Odfjell zou de 51 zogenaamde K3-tanks (K3 staat voor veiligheidsniveau, red.) alweer in gebruik kunnen nemen. De DCMR hoopt dat het bedrijf hier niet toe overgaat. Het is niet uitgesloten dat de handhavende instanties in dat geval direct zullen ingrijpen.