nieuws

Rijnmond Staat Stil met Corrie Kreuk

ROTTERDAM - Rijnmond Staat Stil laat doorgaans mensen aan het woord die welbespraakt zijn: het zijn mensen met een goed verhaal, met een boodschap.

Er zijn ook mensen, die kunnen iets anders heel goed: hun mond houden. Ze kunnen goed luisteren. En wat blijkt: als je in je leven aandachtig luistert, dan levert dat ook mooie verhalen op.
Corrie Kreuk uit Rotterdam is zo'n geoefende luisteraar. Erik Post praat met haar. En luistert naar haar....