nieuws

Westvoorne eist meer ruimte voor recreatie

ROTTERDAM - Westvoorne maakt formeel bezwaar tegen de bestemmingsplannen van Rotterdam en Zuid-Holland rond het Oostvoornse Meer. Volgens de gemeente beperken die de uitbreidingsmogelijkheden voor de recreatie.
Rotterdam en de provincie hebben in dat gebied zogenoemde veiligheidscontouren getrokken rondom bedrijven die gevaar kunnen opleveren. Binnen die lijnen mag niet worden gebouwd. In de nieuwe bestemmingsplannen lopen ze verder naar het zuiden dan nu, wegens de uitbreiding van de EMO-terminal op de Maasvlakte.
Wel inspraak
Wethouder Erik Mulder van Westvoorne heeft zijn gemeente vorig jaar wel inspraak gehad in de procedure, maar is daarvan weinig terug te vinden in wat er nu op tafel ligt. "Zoals het er nu voor staat, kan er geen ontwikkeling meer zijn van de recreatie aan de noordover van het Oostvoornse Meer", zegt hij. "Dat kunnen wij niet accepteren. Recreatie en toerisme zijn heel belangrijk voor de lokale economie."
Mooi steentje
Of zijn bezwaar kans maakt tegenover de belangen van de haven, de stad en de provincie, is de vraag. "Het is een beetje David en Goliath", zegt Mulder. "Maar David had een mooi steentje...".