nieuws

Waarom zit er in het logo van de apotheek een slang?

apotheek.cropresize.2.jpg
apotheek.cropresize.2.jpg
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 24 augustus werd de volgende vraag gesteld:Jaimie via de mail: Waarom zit er in het algemene logo van de apotheek een slang? Die staan toch niet voor gezondheid of medicijnen maar juist slechte dingen?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Antwoord van de bieb:
Het symbool van de apothekers ` de esculaap` een beker waaruit een slang oprijst komt van de Griekse halfgod Asklepios ( Lat. Aesculapius). Zijn moeder is de Thessalische prinses Koronis, zijn vader de god Apollo. Volgens Homeros is hij geen god, maar een kundig arts. Vanaf de 5e eeuw v. Chr. wordt hij als god van de geneeskunde vereerd.
De aan Asklepios gewijde heiligdommen in b.v. Epidaurus, Kos en Pergamom waren tevens belangrijke medische centra.
Hygeia, personificatie van de gezondheid was zijn dochter, maar werd ook vaak als zijn vrouw beschouwd. De roemruchte arts Hippokrates ( de eed van…) geldt als zijn afstammeling.
Asklepios is vanaf de oudheid het symbool van de medische professie. Vast attribuut is de zich om zijn staf slingerende slang.
De slang staat in de esculaap symbool voor de genezing, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor herboren worden en genezing, maar ook door zijn beet de dood kan brengen.
Een soortgelijk symbool, de Nehustan, komt in de Bijbel voor en werd gebruikt voor het genezen van een slangenbeet. In de Statenvertaling staat hierover (Numeri 21:8-9)
En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.
En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend.
In 2 Koningen 18:4 werd dit symbool Nehustan genoemd door Hizkia, die het ook vernietigde:
...en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israels tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan.