nieuws

Overtredingen bij meeste tankopslagbedrijven

Overtredingen bij meeste tankopslagbedrijven
Overtredingen bij meeste tankopslagbedrijven
ROTTERDAM - Veel tankopslagbedrijven in Nederland leven de wet- en regelgeving onvoldoende na. Dit is gebleken uit een grote inspectie van 91 tankopslagbedrijven. Slechts bij 18 bedrijven werden geen overtredingen geconstateerd. Bij 73 bedrijven werden 323 lichte en zware overtredingen geconstateerd.
Naar aanleiding van de problemen bij het Rotterdamse tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek zijn ook andere vergelijkbare bedrijven onderzocht op verzoek van de Inspectie SZW, de veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten.
Geen situatie als Odfjell aangetroffen
Het onderzoek moest in kaart brengen of de tankopslagbedrijven alle maatregelen hebben genomen om de tankopslag veilig en zonder risico’s voor mens en milieu te laten geschieden. Bij de 91 onderzochte bedrijven is een vergelijkbare situatie als bij Odfjell niet aangetroffen. Volgens het onderzoek blijkt wel dat er meer aandacht voor veiligheid bij de tankopslagbedrijven moet komen.
Vaak meerdere overtredingen
Van de onderzochte bedrijven maakten 39 zich schuldig aan zware overtredingen of meerdere lichte overtredingen. Bij vier van de bedrijven werd direct door de toezichthouders ingegrepen om de gevaarlijke situatie te beëindigen. Bij 34 bedrijven was sprake van één of enkele lichte overtredingen en 18 bedrijven hadden geen enkele overtreding.
Veilgheid tanks
De overtredingen betroffen zaken als de veiligheid van de tanks; de betrouwbaarheid ervan, overvulbeveiliging, explosieveiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de blus- en koelinstallaties.
Bedrijven gevolgd
De toezichthouders hebben aangekondigd de bedrijven waar meerdere overtredingen zijn geconstateerd nadrukkelijk te blijven volgen. De toezichthouders zijn dan ook van mening dat de veiligheid bij die bedrijven moet verbeteren.
Het onderzoek is een tussenrapportage. De komend maanden worden nog 25 bedrijven onderzocht. Naar verwachting is de eindrapportage begin 2014 klaar. Namen van bedrijven worden in de rapportage niet genoemd.