'Overheid laat chemiebedrijven hun gang gaan'

Onbekwame managers, complexe regels en een lakse overheid zorgen voor onveilige toestanden in vrijwel de volledige chemiesector. ''Bij ongeveer 80 procent van de chemie-achtige bedrijven weet de bedrijfsleiding nauwelijks wat ze aan het doen is,'' waarschuwt emeritus hoogleraar Ben Ale dinsdag.

De wetenschapper schetst een onthutsend beeld van de veiligheidssituatie in de chemiesector. ''Roestige tanks, afsluiters verkeerd om, niveauregelaars die ontbreken, overdrukventielen die ontbreken,'' somt hij een aantal van de misstanden op.

Die problemen zouden worden veroorzaakt door onervaren managers. ''De bedrijfsleiding kent de regels niet en weten niet waar ze goed voor zijn,'' stelt Ale. Veel bedrijven zouden nieuwkomers zijn in de chemiesector en weinig ervaring hebben met het werk.

Complex

Ook de complexiteit van de regels leidt tot onveilige toestanden. Vergunning bevatten volgens Ale vaak lange bepalingen, die veel bedrijven onbegrijpelijk vinden. ''Die bedrijven begrijpen het niet zo goed aan gaan al improviserend aan de gang,'' legt hij uit.

Die onkunde blijkt onder meer uit het maandag gepubliceerde inspectierapport van de SZW. Bij controles van 91 tankopslagbedrijven werden 73 bedrijven op de vingers getikt wegens zware of lichte overtredingen.

Ale: ''Uit dit rapport blijkt wel dat bedrijven het niet zelf kunnen. Want als ze het zelf hadden gekund, hadden ze het wel in orde gemaakt voordat de aangekondigde controleur langskwam.''

Lakse overheid

Ale legt de schuld niet alleen bij de bedrijven, maar ook vooral bij de overheid. Die zou veel te laks optreden. 'De overheid heeft zich teruggetrokken en inspecteert nog maar matig,'' klaagt de voormalig hoogleraar rampenbestrijding.

Bedrijven moeten volgens Ale veel vaker gewezen worden op de regels. ''Het is vaak geen onwil maar onkundige, dat ze die regels niet naleven.'' Na een bezoek van een inspecteur zouden problemen vaak worden opgelost, maar die laat zich niet vaak genoeg zien.

''Uiteindelijk is de burger het slachtoffer,'' concludeert de emeritus hoogleraar. ''Bij die bedrijven liggen voor miljarden aan spullen opgeslagen.'' Als dat materieel in vlammen opgaat, is de rekening volgens Ale voor de belastingbetaler. ''Bedrijven zijn vaak niet verzekerd of niet voldoende. De tent gaat failliet en de consument betaalt de rekening.''

Deel dit artikel: