nieuws

Evert Deddes; onbekend maar niet onbemind

ROTTERDAM - Evert Deddes is één van de eerste gezagvoerders van de Holland Amerika Lijn. Hij heeft veel voor de Rotterdamse maritime wereld betekend.
Na zijn carrière bij de HAL wordt Deddes directeur van het Zeemanshuis in Rotterdam. Bij zijn afscheid (1916) wordt er een fonds met zijn naam opgericht. Het Evert Deddesfonds staat jonge mensen bij die een opleiding doen op scheepvaartgebied.
De naam Evert Deddes is in Rotterdam niet heel bekend. Toch heeft Evert Deddes in hoog aanzien gestaan in de maritieme wereld. De havenbronnen uit zijn tijd dragen bij aan het fonds.
Het Maritiem Museum in Rotterdam heeft stukken uit de nalatenschap van Deddes in de collectie. De originele oorkonde van de oprichting van het Evert Deddesfonds en een zilveren bokaal die Deddes heeft gekregen ter gelegenheid van zijn 25-jarig directeurschap van het Zeemanshuis.