nieuws

‘Mansveld moet nu al optreden tegen hardleerse bedrijven’

ROTTERDAM - In de Tweede Kamer is weinig vertrouwen in de maatregelen die staatssecretaris Mansveld heeft aangekondigd tegen chemische bedrijven, zoals Odfjell, die keer op keer zich niet aan de veiligheidsregels houden.
Mansveld meldde dinsdagavond dat ze eerder wil kunnen ingrijpen bij bedrijven als Odfjell. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid had in een rapport over dit Rotterdamse bedrijf het advies gegeven dat er vanuit Den Haag ingegrepen moet kunnen worden. De regering neemt dit advies over.
Nieuwe wetten duren te lang
Volgens de kamerleden als Liesbeth van Tongeren van GroenLinks duurt het te lang om nieuwe wetten te maken, terwijl de problemen nu al groot zijn. Ook het CDA en de VVD vinden dat de staatssecretaris nu al hard moet kunnen ingrijpen en dat de huidige regel daarvoor voldoende aanknopingspunten bieden.
Veel correspondentie openbaar
Naar aanleiding van vragen van het CDA werd dinsdag ook veel correspondentie over Odfjell openbaar gemaakt. De lijst met overtredingen gaat terug tot bijna tien jaar geleden. Uit de brieven die de inspectiediensten naar Odfjell zond, bleek dat het bedrijf herhaaldelijk werd gemaand te zorgen voor een betere veiligheid op de tankterminal in de Rotterdamse Botlek.
Mark Rutte al 10 jaar op de hoogte
Opmerkelijk is dat meerdere brieven van de toenmalige Arbeidsinspectie in 2003 zijn ondertekend Mark Rutte. Hij was destijds staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar de Arbeidsinspectie onder viel. Ook blijkt dat Odfjell al in 2007 enkele maanden gedeeltelijk werd stilgelegd vanwege problemen met voor zeeschepen brandgevaarlijke aanlegsteigers.
Kamerdebat
Donderdagochtend spreekt de Tweede Kamer in een plenair debat met Mansveld over de beperkte daling van het aantal gevaarlijke chemische bedrijven onder verscherpt toezicht. Uit een rapportage van juli dit jaar bleek dat ook veel andere tankopslagbedrijven zich niet aan de regels houden.