nieuws

Het ritueel van de hensbeker

ROTTERDAM - Drinkspelletjes en rituele handelingen zijn sinds de late Middeleeuwen gebruikelijk rodom de installatie van nieuwe leden van Waterschappen.Hensbekers spelen daar een belangrijke rol bij. In het waterschapshuis van Waterschap Hollandse Delta is een historische collectie hensbekers te zien.
De naam Hensbekers stamt af van het woord ‘Hanze’ wat bondsgenootschap, verband of vriendschap betekent. Deze bekers worden gebruikt tijdens het diner, waarbij er gelijk een bijeenkomst van het bestuur plaatsvindt en de Hensbeker is een soort van vermaak. Er wordt gedronken op gezondheid en welvaren van het waterschap. De beker gaat tijdens de maaltijden rond en verbindt zo de aanwezigen met elkaar.
De Hensbeker speelt al eeuwenlang een belangrijke rol bij de installatie van een nieuwe bestuur van het waterschap. Hij moet een beker meenemen met een gravure met bijvoorbeelde een wapen of gezegde. De nieuwe bestuurder drinkt de beker gevuld met wijn in één keer leeg.
Hij moet daarna een spreuk schrijven in het 'Drinkboek'. De spreuk heeft vaak een dubbele bodem en zegt iets over hoe de bestuurder in het leven staat.
De Hensbekers variëren in grootte, ze zijn er in halve liters, maar ook één liter glazen zijn de normaalste zaak van de wereld. Veel van deze bekers zijn bewaard gebleven vanwege het bestuurlijk belang, ook al zijn velen beschadigd.
De collectie hensbekers van het Waterschap Hollandse Delta is via internet te bekijken.