nieuws

Dordrecht worstelt met alcohol in sportkantines

ROTTERDAM - De Dordtse Sportraad heeft de gemeenteraad dinsdagavond opgeroepen om géén beperkingen op te leggen aan sportclubs via nieuw alcoholbeleid.
Burgemeester en wethouders van Dordrecht werken nog aan een nieuwe versie van dat nieuwe alcolholbeleid. Een eerste versie zorgde voor zoveel deining in de stad, dat het stuk snel van tafel werd gehaald door wethouder Harry Wagemakers.

Jan Doedel

Hoewel het nieuwe concept dus nog niet klaar is, sprak de gemeenteraad er dinsdagavond wèl al over. De raadsleden snapten zelf niet waarom. "We zitten hier voor Jan Doedel" oordeelde Martijn Groeneweg (Beter Voor Dordt). "Ik zou dat anders formuleren", opperde Peter Verheij (CDA), "maar ik niet" zei John v.d. Net (VVD).

Ophef

Voorzitter Andries v.d. Graaf van de Sportraad en voorzitter Richard Groenendaal, van Oranje Wit, riepen de Dordtse raad op om géén schenkregels aan sportclubs op te leggen en ook niet te gaan sleutelen aan openingstijden van kantines. Juist daarover was alle ophef ontstaan toen wethouder Harry Wagemakers z'n eerste versie bekend maakte.

Oproep

Jacqueline vd Bergh (PvdA) verwoordde de gevoelens van de hele raad door de Beter Voor Dordt-wethouder op te roepen om in het nieuwe plan gehoor te geven aan de oproep van de sportclubs, maar Wagemakers weigerde dat: "daar loop ik niet op vooruit. We gaan het plan eerst vaststellen in het college van B&W en daarna praten we weer met de Raad".