nieuws

'Leerlingen Ibn Ghaldoun bij elkaar houden'

ROTTERDAM - De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) wil spreiding van Ibn Ghaldoun-leerlingen over verschillende scholen in Rotterdam het liefst voorkomen. Daarom wordt er gekeken naar de mogelijkheid om binnen zes weken een nieuwe islamitische school op te richten.
CVO heeft het Ibn Ghaldoun nu onder haar hoede. Volgens voorzitter Wim Littooij kunnen kinderen zo met dezelfde klasgenoten lessen volgen. "Bij overplaatsing komen de leeringen op een andere school waar ze nog nooit zijn geweest. Ze kennen de andere leerlingen niet en moeten wennen", aldus Littooij. Ook voor de scholen is het puzzelen voor hoeveel leerlingen er plek is.
Einde Ibn Ghaldoun
Dinsdag werd duidelijk dat de subsidie aan het Ibn-Ghaldoun wordt stopgezet en dat de school daarmee ophoudt te bestaan. Aanleiding is een zeer kritisch rapport van de onderwijsinspectie.
De school kwam dit voorjaar in het nieuws door de grootste examenfraude uit de Nederlandse geschiedenis. De inspectie concludeerde onder meer dat het onderwijs onder de maat was.
Geen doorstart
Littooij zegt dat de zestig docenten van Ibn Ghaldoun op straat komen te staan als de school binnenkort failliet gaat. Mogelijk is er op de nieuwe islamitische school plek voor een deel van de oude docenten. Zij moeten wel solliciteren. Littooij benadrukt dat alleen docenten worden aangenomen die vakbekwaam en bevoegd zijn.
Voor de huidige bestuursvoorzitter Tonca van Ibn Ghaldoun ziet Littooij een rol weggelegd: "Ik zou het best wenselijk vinden als wij zijn competenties in die nieuwe situatie kunnen gebruiken".
Tonca zei dinsdag dat hij islamitisch onderwijs in Rotterdam wil behouden. De CVO zou daarbij kunnen helpen. Woensdag was hij niet bereikbaar voor commentaar.
Als het oprichten van een nieuwe school lukt zal waarschijnlijk het huidige gebouw van Ibn Ghaldoun gebruikt worden. Littooij hoopt binnen twee weken duidelijkheid te hebben.