nieuws

Waarom zingen we het Smurfenlied verkeerd?

Smurfenlied
Smurfenlied
ROTTERDAM - Tijdens de uitzending van Vraag Het De Bieb van zaterdag 14 september werd de volgende vraag gesteld:Chantal Quak: Sinds jaar en dag zingen wij het smurfenlied fout. Op de vraag "Waar komen jullie toch vandaan?" Zingen wij: "UIT DE … VAN TANTE SJAAN!" Dat is niet de officiële tekst, maar heel Nederland zingt het. Nu is mijn vraag: Wie is daar mee begonnen en wanneer? En hoe verspreidt zoiets zich?Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag Het De Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.
Een uitgebreid zoektocht op Internet en in onze catalogus heeft helaas geen betrouwbare bron van deze versie van het smurfenlied opgeleverd. Het viel wel op dat er nog meer versies van dit lied rondwaren en soms met een racistische inhoud.
Misschien gaat het er bij deze vraag meer om waarom persiflages of parodieën gemaakt worden. Van Dale omschrijft een parodie als volgt: “Een boertige nabootsing van een (letterkundig) werk waarbij vorm en toon min of meer behouden blijven, maar de stof zo wordt ingekleed dat het effect lachwekkend is.
Een persiflage is: “Bespotting door navolging met sterke overdrijving van één of meer trekken van het voorbeeld. Bij het zoeken naar een bronvermelding of achtergrondinformatie is wel opgevallen dat parodieën van alle tijden zijn. Zelfs van het werk van oude Griekse wijsgeren zijn parodieën bekend en in de Middeleeuwen konden ze er ook wat van. Het lijkt erop dat parodieën vooral als functie hebben om te amuseren en vooral niet alles te serieus te nemen