nieuws

Nedstaal mag asbesthoudend schroot verbranden

ROTTERDAM - Nedstaal heeft toestemming gekregen om te experimenteren met het verbranden van asbesthoudend schroot. Het bedrijf uit Alblasserdam heeft een vergunning voor een jaar gekregen. Het is nog niet bekend wanneer ze precies beginnen.
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft de toestemming verleend. Maar: mocht er ook maar een keer asbest vrijkomen, dan zal de vergunning direct worden ingetrokken. Tijdens het experiment worden er door de milieudienst daarom extra metingen verricht.
Volgens de Omgevingsdienst zijn er ook scherpe voorwaarden opgelegd over hoeveel asbesthoudend schroot Nedstaal mag verbranden en de toegestane asbestconcentraties daarin. Op die manier biedt de vergunning volgens de dienst een optimale bescherming aan de bewoners in de omgeving van Nedstaal.

Asbest Nedstaal NEE!

Toen Nedstaal vorig jaar bekendmaakte dat ze wilden experimenteren met asbest, schoot vrijwel meteen het actiecomité Asbest Nedtaal NEE! uit de grond. De leden zijn verbijsterd dat de vergunning is verleend: "Ze liegen daar alles bij elkaar. En de Omgevingsdienst en Nedstaal liggen met elkaar in bed." Willem Schulpen van het actiecomité heeft laten weten in hoger beroep te gaan.
Ook de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht gaan in beroep tegen het besluit van de Provincie Zuid Holland om Nedstaal vergunning te verlenen voor proeven om asbesthoudend schroot te verwerken. Ze vinden dat een aantal zaken niet goed geregeld is in het besluit.
De Omgevingsdienst zegt dat alle bezwaren en zienswijzen zorgvuldig bekeken zijn en dat externe juristen goedkeuring hebben gegeven aan het verstrekken van de vergunning.