nieuws

Nedstaal: asbestverbranding heeft maatschappelijk nut

ROTTERDAM - Het bedrijf Nedstaal in Alblasserdam zegt met het verbranden van asbesthoudend schroot mogelijk de oplossing voor een groot maatschappelijk probleem te hebben gevonden. "Op dit moment wordt het in de grond gestopt en is er geen echte oplossing voor", zegt directeur Jan-Henk Wijma.
Door het asbest te verbranden verdwijnt het volgens Wijma definitief. Dat is nog niet eerder vertoond. Juist daarom ligt het ook zo gevoelig: in een laboratorium gaat het goed, maar in de praktijk moet dat nog bewezen worden.

'Geen gevaar'

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleende Nedstaal maandag een vergunning voor een jaar om de techniek uit te proberen. Dat gebeurt wel onder strikte voorwaarden: als ook maar één keer asbest vrijkomt, wordt de vergunning ingetrokken.
Nedstaal-directeur Wijma stelt dat de proef zeer beperkt is. Zelfs als de praktijk weerbarstiger blijkt dan het laboratorium, dan levert dat nog altijd geen gevaar op voor werknemers en omwonenden. "Eventueel vrijkomende dampen worden afgezogen door het ventilatiesysteem", zegt hij geruststellend.

Verzet

Wijma zegt begrip te hebben voor de bezwaren tegen de techniek, maar wijst erop dat ook de Omgevingsdienst ervan overtuigd is dat de proef verantwoord is. Hij denkt bovendien dat de nieuwe techniek de concurrentiekracht van zijn bedrijf en die van de sector kan versterken.
Het verzet tegen de asbestverbranding is echter breed. Niet alleen het actiecomité Asbest Nedstaal NEE!, maar ook de drie gemeenten rond het bedrijf hopen de vergunning toch nog tegen te houden door in beroep te gaan tegen het besluit.
Om de bewoners gerust te stellen gaat Nedstaal binnenkort rondleidingen verzorgen. Zo lang de bezwaarprocedures nog lopen gaat er overigens geen asbest de oven in bij Nedstaal.