nieuws

Onderzoek naar 451 incidenten Odfjell

Odfjelltank
Odfjelltank
ROTTERDAM - De provincie Zuid-Holland laat een nader onderzoek instellen naar 451 incidenten bij Odfjell. De honderden incidenten, die zich sinds 2005 voordeden, staan in een document dat het tankopslagbedrijf in de Botlek recent aanleverde.
Het onderzoek zal uiterlijk 1 november klaar zijn, schrijft verantwoordelijk gedeputeerde Rik Janssen in een brief aan staatssecretaris Mansveld van Milieu.
Odfjell leverde de lijst aan nadat het bedrijf recent na intern onderzoek elf niet gemelde incidenten openbaarde. Inmiddels is vast komen te staan dat acht van die voorvallen door Odfjell nooit zijn gemeld bij de Milieudienst Rijnmond DMCR. De informatie over de resterende drie voorvallen was niet volledig.
Bijna dodelijk
Bij één van de elf incidenten ontspoorde een wagon, wat volgens de inspectie SZW bijna dodelijke gevolgen had. Bij een ander voorval was er een explosie in een riool.

Vernietigd

Het nader onderzoek door de DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gedaan omdat Odfjell zelf meldde dat de registraties over incidenten mogelijk waren vernietigd.

Het bedrijf heeft nu de incidentenregistratie 2005-2013 ingeleverd. Daarop staat echter elk incident met slechts één regel beschreven. Die regel bevat te weinig informatie voor de toezichthoudende diensten om conclusies te kunnen trekken.
Verplicht
Door de opeenstapeling van voorvallen heeft de provincie Zuid-Holland Odfjell verplicht om vanaf september maandelijks de incidentenregistratie in te leveren. Dit om te controleren of het tankopslagbedrijf de voorvallen wel juist meldt.