nieuws

Rotterdammers van Formaat: Hendrik Spiekman

ROTTERDAM - Tot aan het begin van de 20e eeuw woonden de armste Rotterdammers met grote gezinnen in krotwoningen zonder enige voorziening in het centrum van de stad.
De tomeloze inzet van Hendrik Spiekman om aan deze schrijnende toestanden een einde te maken, zorgde voor een indrukwekkend volkshuisvestingsproject.
Spiekman was oprichter van de SDAP (voorloper van de PvdA) in Rotterdam en werd in deze stad de eerst socialistische wethouder.