nieuws

24 september: Zorg voor elkaar

08-05-opzoomeren.jpg
08-05-opzoomeren.jpg
ROTTERDAM - In de troonrede werd luid en duidelijk gemeld dat de verzorgingsstaat niet meer van deze tijd is en dat Nederland toe is aan een participatie-maatschappij, waarin buren een beetje naar elkaar omkijken. Eigenlijk niet meer of minder dan het ouderwetse nabuurschap.
In Rotterdam wordt sinds 2 jaar al ruimschoots geoefend met allerlei projecten waar burenhulp het uitgangspunt is en professionals alleen nog ingezet worden om de zorgbehoefte te peilen en om buren aan elkaar te koppelen. Een organisatie die al veel langer bezig is met het verbinden van buurten en buren is Opzoomer Mee. Zij organiseren van 28 oktober tot 3 november de Lief en Leed week en vertellen vanavond bij VitamineR waar die week overgaat en voor wie hij bedoeld is.