nieuws

Feyenoord boekt winst van 2,7 miljoen

ROTTERDAM - Feyenoord heeft over het afgelopen seizoen een nettowinst geboekt van 2,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een voorpublicatie van de jaarcijfers. Vorig seizoen schreef de Stadionclub ook al zwarte cijfers. Maar toen bedroeg het overschot nog 6,5 miljoen euro, vooral dankzij een positief transferresultaat van 4,8 miljoen.
Volgens algemeen directeur Eric Gudde is het positieve resultaat evenals vorig jaar vooral toe te schrijven aan een hogere omzet en een opnieuw strakke begrotingsdiscipline. De winst had volgens Feyenoord bijna 2,5 miljoen euro hoger kunnen uitvallen, als de club niet een tweetal voorzieningen had moeten nemen. Allereerst werd Feyenoord, net als andere profclubs, zowel in 2012 als in 2013 zwaar getroffen door de 'crisisheffing' van zestien procent extra op salarissen boven 150.000 euro.
Daarnaast heeft Feyenoord kosten gemaakt voor de plannen van de bouw van een nieuw stadion. De eerdere verwoede pogingen tot nieuwbouw strandden in juli in de gemeenteraad.

Afgenomen schulden

De strakke bedrijfsvoering de laatste jaren bij Feyenoord heeft in elk geval tot een drastische reductie van de schulden geleid. In juni 2010 was het eigen vermogen nog 35 miljoen negatief. Bij sluiting van het boekjaar 2012-2013 bedroeg dit tekort nog maar 6,2 miljoen euro. De totale schuldenlast is eveneens sterk afgenomen, van 43 miljoen in juni 2010 naar
zo'n 8,9 miljoen in juni 2013.
'Zuinig zijn, steeds zoeken naar nieuwe omzetkansen en met beperkte middelen proberen toch boven verwachting te presteren, dat is wat we nu al een paar jaar op rij succesvol doen. Ons streven voor het lopende seizoen zal niet anders zijn', licht Gudde toe op de eigen clubwebsite.