nieuws

Rechter: verbod artikel Erasmus MC terecht

ROTTERDAM - Het ministerie van Economische Zaken heeft twee jaar geleden terecht een verbod uitgesproken op de publicatie van een onderzoek naar het H5N1-griepvirus. De publicatie van het Erasmus Medisch Centrum was in strijd met een Europese verordening tegen verspreiding van biologische wapens. Daarom hadden de onderzoekers een exportvergunning moeten aanvragen. Dat zegt de rechtbank in Haarlem. Wereldwijde epidemie
Viroloog Ron Fouchier van het Erasmus MC heeft onderzocht hoe het voor mensen gevaarlijke H5N1-virus zo bewerkt kan worden dat het ook via de lucht kan worden verspreid. Die kennis kan helpen een wereldwijde griepepidemie te voorkomen.
Ophef
Fouchier wilde de resultaten van het onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Science openbaren. Daar ontstond grote ophef over, omdat terroristen de kennis misbruiken bij het plegen van aanslagen. Na het verbod van het ministerie vroeg Fouchier onder protest een exportvergunning aan. Toen hij die kreeg, kwam het artikel alsnog in Science.
Principieel
Het Erasmus MC wilde een principiële uitspraak over de zaak, omdat de Europese verordening een uitzondering maakt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Het stapte daarom naar de rechter.
De rechtbank in Haarlem geeft het ministerie nu gelijk, onder meer omdat de onderzoekers iets nieuws hebben bedacht, namelijk hoe je het H5N1-virus via de lucht kan verspreiden. Daarom is de uitzonderingsbepaling die de verordening voor wetenschappelijk onderzoek maakt niet van toepassing.
Verbijsterd
Het gevolg van de uitspraak is dat wetenschappers die onderzoek doen naar ziekmakende virussen en bacteriën voortaan een exportvergunning moeten aanvragen, als ze hun resultaten in een internationaal blad willen publiceren. Fouchier laat in een reactie weten "verbijsterd" te zijn.
Foto 2: Ron Fouchier