nieuws

RIVM onderzoekt trillingen door treinverkeer

ROTTERDAM - Het RIVM gaat onderzoeken in hoeverre mensen last hebben van treinverkeer vlakbij hun huis. Daartoe wordt deze week aan 15.000 Nederlanders een verzoek gestuurd om een vragenlijst in te vullen.
De brieven zijn willekeurig verstuurd aan mensen die maximaal 300 meter van het spoor wonen. De uitkomsten worden in het voorjaar van 2014 bekend.
Een paar jaar later is het de bedoeling het onderzoek te herhalen als het goederenvervoer over het spoor is toegenomen. Op die manier kan bekeken worden of er dan meer gezondheidsklachten zijn.
In Engeland en Scandinavie zijn al eerder dergelijke onderzoeken onder bewoners langs het spoor gehouden en daar bleek men inderdaad last te hebben van de trillingen en het geluid.
Voor de hand liggend is dat men last kan hebben van eventuele slapeloosheid, maar het kan ook hart/vaatziekten tot gevolg hebben.