nieuws

Talentklassen voor kinderen met achterstand op gymnasia

ROTTERDAM - Rotterdam gaat zestig talentvolle leerlingen op de basisschool helpen om naar het gymnasium te gaan. Het gaat vooral om kinderen die geboren zijn in gezinnen en in wijken wonen waar de keuze voor het gymnasium niet vanzelfsprekend is.
Vier Rotterdamse gymnasia beginnen deze maand met talentklassen. Sommige leerlingen uit groep acht krijgen een middag per week extra les in taal- en algemene ontwikkeling. Als ze dat met succes doen, kunnen ze daarna instromen op het gymnasium.
Niet alleen de leerlingen krijgen extra les. Ook hun ouders worden getraind. Tijdens twaalf bijeenkomsten krijgen zij handvaten voor de ondersteuning van hun kinderen tijdens de middelbare schooltijd.
Slim genoeg
De gymnasia die aan het project meedoen zijn het Erasmiaans Gymnasium, het Marnix Gymnasium, St. Montfort en Calvinum. Paul Scharff, rector van het Erasmiaans Gymnasium en initiatiefnemer van de talentklassen: "Gymnasiaal onderwijs heeft kinderen veel te bieden. Wij vinden dat het toegankelijk moet zijn voor alle kinderen die er slim genoeg voor zijn. Dus ook voor die kinderen die toevallig in gezinnen geboren zijn, in wijken wonen en op basisscholen zitten waar de keuze voor een gymnasia bepaald niet vanzelfsprekend is."
Rolmodel
De gemeente Rotterdam en het programma Beter Presteren financieren het ouderprogramma. De lessen voor de kinderen worden door de gymnasia zelf bekostigd. Scharff: "We willen ze graag een steuntje in de rug geven, ze over een drempel helpen, waardoor ze de stap wel kunnen zetten. Tegelijkertijd zijn ze dan hopelijk het begin van een beweging, zijn ze een rolmodel voor hun wijk en hun basisschoool, en profiteren anderen later ook van deze Talentklassen."
De Talentklassen gaan deze maand van start. Als het programma succesvol is, wordt het verlengd. Op het Erasmiaans Gymnasium liep het afgelopen jaar overigens al een pilot met een Talentklas. Van de twaalf leerlingen die meededen, is een kwart uiteindelijk ingestroomd. Wethouder Hugo de Jonge: "De les van deze proef was dat je de ouders van de leerlingen echt nodig hebt."
: